MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk Önt az PMKIK Kézműipari Tagozata, az IPTSZ és a Dömsödi Ipartestület által rendezett vállalkozói fórumra

Időpont:
2017. október 26. (csütörtök) 15.00 óra
Helyszín:
Dömsödi Általános Ipartestület székháza
Dömsöd, Petőfi S. u. 11-13.


Program:
15.00  – 15.05  Meghívottak köszöntése
                         Muzs János, elnök - Dömsödi Általános Ipartestület

15.05  – 15.25  Az Országos Fémipari Ipartestület integrált szolgáltatásai a        
                                   fémipari vállalkozásokért
                               Előadó: Szűcs György, elnök - Országos Fémipari Ipartestület

15.25 – 15.45  Biztosítói kártérítések az autójavítók szempontjából
                                   Előadó: Wendler András kézműipari tagozat gépjármű szekció vezetője
                                                 PMKIK            
                                       
15.45 – 16.25  Fogyasztóvédelem vállalkozóknak
     Előadó: Dr. Csanádi Károly, elnök – Pest Megyei Békéltető Testület

16.25 – 16.40  Az IPTSZ szerepe az oktatás és a szolgáltatás területén
   Előadó: Skribek Pál elnök - IPTSZ

A részvétel térítésmentes, minden érdeklődőt szeretettel várunk!
Budapest, 2017. október 18.


      Tisztelettel:
Skribek Pál                                                                                         Muzs János
PMKIK Jármű és fémipari szakmacsoport elnök            Dömsödi Általános Ipartestület elnöke
IPTSZ elnök   
 

Felkérés és Tájékoztató az Automotive Hungary Kiállításon és Konferencián való részvételről

Kedves Tagtársunk, és Fémiparos Vállalkozó Társaink!

 

Az OFI közös megjelenést biztosító standdal részt vesz a 2017. október 18.20. kö-zött megrendezésre kerülő Automotive Hungary 2017. c. kiállításon. A közös standon lehetőség van a fémipari KKV-nak arra, hogy cégbemutató prospektusokkal és termékminta darabokkal részt vegyenek. A kiállítási tárgyak begyűjtésének módjáról és időpontjáról a következőkben tájékoztatjuk.

 

Kérjük azon vállalkozó társunkat, aki termékének mintadarabjaival, szórólapjával, prospektusával részt kíván venni a kiállításon az 2017. október 09.-én (hétfőn) 1400 óráig jelezze vissza szándékát az OFI elérhetősége egyikén, telefonon, e-mailben, levélben.

 

Kérjük, készítse össze a kiállítandó tárgyakat becsomagolva.
A jelentkezés után visszahívjuk Önöket, hogy a begyűjtés módját élőszóba tudjuk egyeztetni. 2017. 10.16.-ig jó lenne, ha összegyűlne a kiállítási anyag Dorogon, hogy idő legyen 2017.10.17.-én a stand berendezésére a 18.-i megnyitásra.

 

A kiállítás ideje alatt az OFI konferenciát tart az „OFI Integrált Szolgáltatási Rend-szere a Fémipari vállalkozások felemelkedéséért” címmel. Jó lenne, ha minél többen részt vennénk rajta.

 

Időpontja: 2017. október 18. 14:00 óra a Hungexpo „A” pavilonja
  ’”A II” Galéria 182-es termében

Várjuk megtisztelő részvételüket, megjelenésüket. az A pavilon 308/A számú standján és a konferencián, mint kiállító és látogató egyaránt.

 

Dorog, 2017.10.02.   

Üdvözlettel:

Szűcs György

 

Meghívó


2017. október 18. 14:00 – 16:00 között OFI Konferencia

„Az OFI Integrált Szolgáltatása a Fémipari vállal-kozások Felemelkedéséért”címmel


Helyszín: A pavilon A2 Galéria 182. szoba


A konferencián bemutatásra kerül az OFI integrált szolgáltatása.

A kiállítási katalógusban és a Weboldalán a tájékoztató meghívó meg-található.

 


Dorog, 2017.10.02.                                                                                                                                         OFI Elnöksége

                                                     

 


 

Tisztelt Fémiparos Társunk!

 

Az Országos Fémipari Ipartestület (OFI) Szűcs Györgyelnöksége és tagjai nevében üdvözlöm Önt. Ipartestületünk célja összefogni a gazdaság alapvető vállalkozói működését végző fémiparosokat, a magyar fémipari vállalkozások gazdasági és szervezeti segítésére. Nekünk most az a feladat jutott, hogy csodálatos fémiparos szakmánknak kaput nyissunk a gazdaságban rejlő lehetőségekre, és a társadalomban növeljük az elismertségét. Szenvedélyesen elhivatottak vagyunk a fémipar minden egyes szakágaképviseletére. Tevékenységünk a fémiparosok hagyományos jóakaratára, összefogásra támaszkodik.

Minden nagy munkához szükség van elkötelezett személyekre. Erőfeszítéseinket ezért arra összpontosítjuk, hogy a hagyományos iparos gondolkodást és munkamorált a mai kor körülményei között összefogásra serkentsük. Vállalkozói mentalitáson és szakmai munkán alapuló egyezséget ajánlunk a fémszakma minden mesterének, barátjának és támogatójának.

Cégeink számára örök feladat a versenyképességi, a növekedési, a foglalkoztatási és a szakképzési munkák magas szintű végzése.

Ismerve a sok ezer családi és mikro-, kis- és középvállalkozás gazdasági erejét, a továbbiakban szükséges, hogy mint fémiparosok rendelkezzünk személyi-, társadalmi-, termelő gazdasági- kapcsolatrendszerrel.

A kis- és középvállalkozói fémipar érdekében kifejtett minden erőfeszítés feltétele a szakma bizalma – erre, mint Országos Ipartestület kiemelten figyelünk. Továbbra is fő feladatunk: Összefogás – Együttműködés – Hálózatosodás.
Van feladatunk és programunk, van célunk. Várjuk tagjaink sorába!

- Ipartól virul a haza – ez volt a régiek jelszava –
- Összefogva erős a sokaság, volt erre a vállalkozások válasza.
Ma is korszerű feladat!

A jövőben is számítunk a szakma és a társadalom érdeklődő nyilvánosságára.
Jelszavunk és eszménk: munka –szakma – mesterség, a fémiparos becsülete, a mesterség tisztelete.

Mert fémiparosnak lenni jó!

ofi_signature_szgy.png

      Szűcs György
        OFI Elnöke